rosabandet-bulleI oktober månad har vi sett rosa band över allt och vi har haft möjlighet att skänka pengar till bröscancerforskningen i Sverige. Jag gillar detta initiativ men ifrågasätter varför man måste locka oss att köpa allt från rosa kanelbullar till rosa chokladbollar och dammsugare. Det känns inte som en bra kombination eftersom vi vet är socker är en bov mot vår hälsa!

 

Under oktobermånad har vi lockats att köpa hela 7 miljoner bullar!!! Är det att stödja kampen mot cancer frågar jag mig…

7-milj-bullar

cancer-gilleNu ser vi det blåa bandet som stödjer prostatacancer i Sverige och jag undrar om det kommer att komma blåa bullar, dammsugare och chokladbollar i hyllorna nu?

När det gäller prostatacancer minns jag att jag läste en intressant artikel i SvD precis innan jul 2011 som fångade min uppmärksamhet. Här presenterade man en studie som har gjorts där man ställer sig frågan om “Mjölk är en  möjlig orsak till prostatacancer?”

Trots åratals forskning finns det inte några säkra vetenskapliga bevis på vad som orsakar prostatacancer. Med det sagt, tillägger de flesta forskare SvD intervjuat, finns det starka misstankar och den starkaste av dem alla har i mer än 30 år riktats mot mjölk och mejeriprodukter.

Forskare vid Harvard som leder flera av världens största kostundersökningar avråder vuxna från att dricka mer än två glas mjölk om dagen. Och blytunga Världscancerforskningsfonden har placerat livsmedel med kalcium näst högst på sin riskskala.

Det finns ett ganska uppenbart skäl till misstanken. När SvD prickar ut de länder där människor konsumerar mest mejerivaror på en världskarta så visar det sig vara samma länder som har högst dödlighet i prostatacancer. Det är goda skäl till att dra igång studier som undersöker om det finns orsak och verkan, och det är precis vad forskarna gjort.

Om mjölken spelar in, vilket flera ledande forskare misstänker, vad är det i mjölken som utgör en fara? Det finns minst tre olika hypoteser.

En är att det animaliska fettet i mjölken är boven. De studier som tittat på detta har dock sällan hittat några samband.

En annan hypotes bygger på upptäckten att mjölk ökar kroppens produktion av IGF-1 som är en insulinliknande tillväxtfaktor, vilket i sin tur misstänks bidra till att prostatatumörer växer snabbare. Här pågår mycket forskning och för detta talar att mjölk inte tycks påverka det totala antalet fall, men däremot antalet allvarliga fall. Till de som sett en koppling till IGF-1 hör den stora europeiska EPIC-studien.

Den bäst utforskade hypotesen är trots detta att mjölken rubbar balansen mellan kalcium och D-vitamin i kroppen. D-vitamin bildas i huden då vi solar och skyddar cellerna mot prostatacancer. Dessutom vet forskarna att för mycket kalcium hindrar D-vitamin från att anta sin aktiva form i kroppen. Balansen är känslig och båda behövs för att bland annat lagra in kalk i skelettet.

Ändå planerar Socialstyrelsen inte att gå ut med någon rekommendation….

bla_bandet_omsparad_kompr