Om personuppgifter, integritet och cookies

Integritetspolicy för Ulrikadavidsson.se

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina
personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I
denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina
personuppgifter som på något sätt är kopplade till ulrikadavidsson.se och produkter
och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen. Detta för att säkerställa att vi
hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General
Data Protection Regulation). Här finns även information om cookies.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En
identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via
ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som
är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller
sociala identiteten hos den fysiska personen.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Ulrikas Kickstart AB (org. nr 559051-3387) är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter som du lämnar på denna sajt. Har du frågor om hur vi behandlar
dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post på
info@ulrikadavidsson.se

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig som besökare i samband med
att du besöker våra webbsidor, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar på våra event,
köper produkter och medlemskap, svarar på enkäter eller vid andra kontakter med
oss.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter
Den personliga informationen du tillhandahåller via vår webbplats är dels data som
du aktivt ger oss. Det kan handla om uppgifter som du skickar till oss via ett
kontaktformulär, en anmälan för ett event, en online chat, eller liknande funktioner på
hemsidan, och då fyller i ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer eller
liknande uppgifter.

Webbaktivitet
Vi samlar själva in uppgifter om hur du som besökare använder webbplatsen, och i
samband med det sparas din IP-adress, din ungefärliga position, information om
dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna
information behandlas med stöd av en intresseavvägning och används för att
utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Den information du själv lämnar
till oss eller som vi samlar in kan användas för att:

 • Kontakta dig via e-post eller telefonnummer (om du fyller i det ikontaktformuläret)
 • Förbättra vår hemsida.
 • Förbättra vår kundservice.
 • Information och marknadsföring kring våra tjänster och produkter.

Vilka personuppgifter vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika
ändamål för personuppgiftsbehandling:

 1. WEBBESÖKARE: Enhetsinformation som t ex IP-adress och
  språkinställningar för att du ska få så bra upplevelse som möjligt vid ditt besök
  på ulrikadavidsson.se.
 2. KUND/MEDLEM: Vi samlar in den information vi behöver för att kunna
  fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Exempelvis för att kunna leverera
  produkter men också för att kunna fullgöra skyldigheter enligt myndighetskrav.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi delar inga uppgifter med tredje part annat än vi är skyldiga till enligt lag såvida du
inte särskilt tillfrågats och godkänt att vi delar den. Det skulle exempelvis kunna röra
sig om att dela information med en samarbetspartner till oss.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss så ger du din tillåtelse till att vi registrerar
och lagrar uppgifterna samt enbart behandlar de angivna personuppgifterna för
angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till
uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av
berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts
ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte
bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet
och sekretess.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång
till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om
ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du
har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Vi kommer alltid att
radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer
självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har
också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras
på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till
oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om
du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett
lämnat samtycke, t ex det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar
prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller
givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar
sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter
som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor
rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via uppgifterna
längst ner. Du har rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter
och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt
marknadsföring.

Du kan när som helst avbryta din prenumeration på vårt nyhetsbrev genom att följa
anvisningarna längst ner i varje nyhetsbrev.

Du har också rätten att lämna eventuella klagomål om behandling av dina
personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

IT-leverantörer

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de
IT-leverantörer som tillhandahåller våra plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på
leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert
sätt.

Informationsskydd

Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi
använder oss av kryptering på vår hemsida. Endast medarbetare som ska uträtta ett
specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt
identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt
identifierbar information lagras i en säker miljö hos en betrodd partner.

E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din
personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller
delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så
krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en
beställning.

Externa aktörer

Ulrikas Kickstart AB är inte ansvariga för externa aktörers egen behandling av
personuppgifter. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer
ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Ulrikas Kickstart AB.
Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt
att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för
personuppgiftsbehandling.

Cookies

När du besöker ulrikadavidsson.se. lagrar vi lagrar s k “cookies” för att göra din
upplevelse av webbplatsen bättre, men också för att samla statistik som gör att vi blir
bättre på att utveckla den. På denna webbplats har du möjlighet att samtycka till att
cookies sparas på din dator eller annan enhet vid besök på webbplatsen. Utan ditt
samtycke till lagring av grundläggande cookies kan vi inte erbjuda dig en webbplats
som fungerar som avsett. Utöver dessa grundläggande cookies förekommer det
cookies från tredje part som du måste samtycka till att lagra om du vill ha tillgång till
vissa andra funktioner. Du kan alltid avböja och återkalla samtycke till lagring av
cookies på vår webbplats. Om du avböjer samtycke kan det innebära att
webbplatsen inte fungerar som det är tänkt. Om du samtycker till att lagra cookies
när du besöker oss på webben kan du vara säker på att vi anonymiserar eventuella
IP-adresser vi samlar in som statistiskt underlag. Många cookies är direkt
nödvändiga för att sajter ska kunna fungera, andra används för att spara dina valda
preferenser som besökare, föra besöksstatistik och för marknadsföringsändamål.

På ulrikadavidsson.se används följande typer av cookies:

Sessionscookies:
Tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.

Varaktiga cookies:
Cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de löper ut.

Förstapartscookies:
Cookies som är satta av den webbplatsen du besöker

Tredjepartscookies:
Cookies som satta av olika tredjepartssidor. Dessa används för att rikta
marknadsföring och föra statistik. Exempel är Facebook Pixel och Google Analytics.

Länkar till tredje part

Vi kan publicera eller erbjuda information eller produkter från tredje part på vår
hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du
bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Publicerad: 2018-05-19

Senast uppdaterad: 2023-01-30

Hur kontaktar ni oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av
personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter så hör du av
dig till oss och ber att få komma i kontakt med den hos oss som är
dataskyddsansvaring (DPO).

Kontakta oss via e-post info@ulrikadavidsson.se