Roger började med Ulrikas Kickstart Steg 1 i början av november 2015 och gick ner 13,8 kg under 6 veckor. Han tycker att det har gått jättebra då han fått färdiga menyplaner, inköpslistor och recept varje vecka. Roger har uppnått sitt mål och hans motivationsfaktorer har varit att trivas bättre med sig själv och att inte vara en ”gubbe med kulmage”. Hans fortsatta mål är att hålla sin vikt under 75 kg och så fort han börjar närma sig 75 kg kommer han att köra en Kickstart kurs igen.
Den största utmaningen för Roger har varit all planering kring måltiderna och att motstå alla frestelser som lockade. Det bästa med kursen har varit alla färdiga instruktioner och att snabbt få svar på mina frågor via Facebook. Den största hälsovinsten är att han rör sig så oerhört mycket lättare.

Rogers bästa tips:
Bestäm dig för att gå en kurs.
Se till att kursdatum är några veckor bort så du hinner förbereda dig mentalt.
Den mentala förberedelsen är oerhört viktigt.
Rensa ur köket från onyttigheter som kan vara frestande.

Vill du också prova Steg 1? Läs mer eller anmäl dig Här

Roger före efter