Kunskapsbanken

Hur fungerar Humleextrakt för PMS?

PMS, eller premenstruellt syndrom, är något som många kvinnor upplever månatligen. De humörsvängningar, buksmärtor, svullnad och andra symtom kan vara riktigt påfrestande. Men visste du att det finns ett naturligt sätt att mildra dessa besvär? Humleextrakt har visat sig vara ett lovande tillskott för att hantera PMS och dess symtom.

Hur fungerar Humleextrakt för PMS?

Humleextrakt är inte bara en ingrediens i öl, det har också visat sig påverka hormonbalansen och välbefinnandet. Här är några områden som studerats :

  1. Reglerar hormoner: Forskning har visat att humleextrakt kan reglera hormoner som påverkar PMS, som östrogen och progesteron. Detta kan minska svårighetsgraden av PMS-symtom.
  2. Minskar ångest och stress: Humleextrakt kan ha lugnande egenskaper och kan minska känslor av ångest och stress, vilket ofta förvärrar PMS.
  3. Lindrar smärta: De antiinflammatoriska egenskaperna hos humleextrakt kan hjälpa till att lindra buksmärtor och ömhet i t ex brösten som är vanliga under PMS.
  4. Förbättrar sömnkvalitet: Sömnproblem är vanliga under PMS. Humleextrakt kan hjälpa till att förbättra sömnkvaliteten, vilket kan bidra till att minska trötthet och irritabilitet.

Vetenskapliga studier om Humleextrakt och PMS

Flera vetenskapliga studier har undersökt humleextraktets effekter på PMS. Dessa studier har funnit att kvinnor som tog humleextrakt upplevde signifikant minskade PMS-symtom jämfört med de som inte gjorde det. En studie publicerad i “American Journal of Obstetrics and Gynecology” fann att humleextrakt minskade symtomen på bröstspänningar och irritabilitet.

 Hur kan jag använda Humleextrakt för PMS?

Att lindra PMS behöver inte innebära att du lider varje månad. Humleextrakt är ett naturligt sätt att hantera dina symtom och förbättra din livskvalitet. Kom ihåg att alltid rådgöra med en professionell vårdgivare innan du börjar använda något nytt kosttillskott eller naturlig behandling för PMS.

Ett urval av studier där man använt humleextrakt:

Menopause/PMS

Chadwick LR, Pauli GF, Farnsworth NR. The pharmacognosy of Humulus lupulus L. (hops)with an emphasis on estrogenic properties. Phytomedicine. 2006;13(1-2):119-31.

Heyerick A, Vervarcke S, Depypere H, Bracke M, De Keukeleire D. A first prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the use of a standardized hop extract to alleviate menopausal discomforts. Maturitas. 2006;54(2):164-75.

Liu J, Burdette JE, Xu H, et al. Evaluation of estrogenic activity of plant extracts for the potential treatment of menopausal symptoms. J Agric.Food Chem 2001;49(5):2472-2479.

Monteiro R, Becker H, Azevedo I, Calhau C. Effect of hop (Humulus lupulus L.) flavonoids on aromatase (estrogen synthase) activity. J Agric Food Chem. 2006;54(8):2938-43.

Possemiers S, Heyerick A, Robbens V, De Keukeleire D, Verstraete W. Activation of proestrogens from hops (Humulus lupulus L.) by intestinal microbiota; conversion of isoxanthohumol into 8-prenylnaringenin. J Agric Food Chem. 2005;53(16):6281-8.

Läs mer om Ulrikas kosttillskott här