En stor del av mitt jobb som kostrådgivare är att följa forskningen och gå igenom de många studier om hur man bäst kan både förebygga och bibehålla en bra hälsa. Att kosten är avgörande som flera nya studier visar är ingen nyhet för mig, det har jag varit övertygad om under lång tid. Vad som däremot är viktigt att lyfta fram är HUR stor påverkan kosten faktiskt har på vår hälsa. Hälsa är ju så mycket mer än vikt och även om kosten absolut är avgörande när man vill göra en viktnedgång så kan den även påverka dig som har värk och inflammationer i kroppen, lider av mag- och tarmproblem, klimakteriebesvär eller har förhöjt blodtryck, typ-2 diabetes eller kanske för höga kolesterolvärden.

Typ-2 diabetes är vår nya folksjukdom och det är faktiskt på grund av vår livsstil som vi i de flesta fall utvecklar sjukdomen. Enligt Diabetesförbundet har ca 5% eller 500 000 typ-2 diabetes idag. Dessutom har 10–15 % ett förstadium med stor risk för att utveckla sjukdomen. Det här är riktigt allvarligt!!!

Jag får enormt mycket feedback från personer som gått mina kurser och berättar att de förbättrat sina diabetesvärden markant med hjälp av kostomställningen som mina kurser ger. Därför känns det extra roligt att även nya studier nu bekräftar detta. Att lågkolhydratkosten som jag förespråkar faktiskt är bra för hälsan, både direkt och på lång sikt.

En ny brittisk vetenskaplig artikel i BMJ (British Medical Journal) beskriver tillfrisknandet “utan tecken/symtom på sjukdom” av typ 2-diabetes bland patienter som följer en lågkolhydratkost. Över hälften tillfrisknade och nästan alla fick betydande förbättringar av sin metabola hälsa. (läs mer om detta här!)

Vårdcentralen som gjorde studien använde lågkolhydratkost för typ 2-diabetes mellan 2013 och 2021 och följde upp patienterna regelbundet. Efter ca tre år (33 månader) tillfrisknade de diabetespatienter som valde att följa kosten. 77 % av dem som hade fått diagnosen nyligen tillfrisknade snabbare, inom mindre än ett år. Vårdcentralens utgifter för diabetesläkemedel minskade med över 800 000kr per år.

Det som jag tycker är spännande med den här studien är att patienterna fick kostrådgivning i grupp där även släktingar och partners var inbjudna-Alla fick utbildning i hälsosamma matvanor för att man ville involvera även de som stod för matinköp och matlagningen och inte bara patienten i fråga. Man tog upp ämnet övervikt och fetma utan att skamlägga detta och att en viktnedgång var nödvändigt för att nå målet, vilka var att undvika läkemedel, förbättra sina värden och få en långsiktig hälsosam livsstil.

Under denna period pratade man med patienterna om hur man skulle tänka runt bra val av mat under högtider som jul när många tycker att det är extra svårt att hålla sig till sin plan. Något som även jag märker tydligt bland både kursdeltagare och följare då många hör av sig om detta. I studien fick de patienter där värdena försämrades under den här perioden en påminnelser från vårdcentralen om att komma tillbaka på banan igen. De fick även mer stöttning för att just klara av detta och fortsätta med den nya livsstilen.

Det här är ju precis det som jag förmedlar i mina kurser och vad jag anser att mitt jobb till stor del går ut

på. Dessutom brinner jag verkligen för detta och att få förmedla och hjälpa till så att fler människor får hälsosamma matvanor. Det kommer göra oss både friskare, starkare och gladare!

I samband med att jag tagit del av dessa studier och forskningar har jag arbetat med en ny kurs. Kursen 3-stegsmetoden lanserades igår och bygger på inspiration från denna och andra studier. Den här kursen har ett lite annorlunda upplägg där de 8 veckorna delas in i 3 olika faser. Här kan du som vill förebygga livsstilssjukdomar eller som kanske redan har problem med tex typ-2 diabetes få hjälp att hitta en kosthållning som förbättrar din situation. Jag hoppas att vi ses i denna kurs som startar 27 mars.

Läs mer om kursen här!