Integritetsskyddspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter som på något sätt är kopplade till ulrikadavidsson.se och produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen. Detta för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). Här finns även information om cookies.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Ulrikas Kickstart AB (org. nr 559051-3387) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar på denna sajt. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post på info@ulrikadavidsson.se.

 

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig som besökare i samband med att du besöker våra webbsidor, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar på våra event, köper produkter och medlemskap, svarar på enkäter eller vid andra kontakter med oss.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

  1. WEBBESÖKARE: Enhetsinformation som t ex IP-adress och språkinställningar för
    att du ska få så bra upplevelse som möjligt vid ditt besök på ulrikadavidsson.se.
  2. KUND/MEDLEM: Vi samlar in den information vi behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Exempelvis för att kunna leverera produkter men också
    för att kunna fullgöra skyldigheter enligt myndighetskrav. 

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi delar inga uppgifter med tredje part annat än vi är skyldiga till enligt lag såvida du inte särskilt tillfrågats och godkänt att vi delar den. Det skulle exempelvis kunna röra sig om att dela information med en samarbetspartner till oss. 

 

Lagring

Vi sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera personuppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.


Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t ex det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IT-leverantörer

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt.


Externa aktörer

Ulrikas Kickstart AB är inte ansvariga för externa aktörers egen behandling av personuppgifter. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Ulrikas Kickstart AB.


Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

 

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@ulrikadavidsson.se.

 

Cookies

 

När du besöker ulrikadavidsson.se. lagrar vi lagrar s k “cookies” för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre, men också för att samla statistik som gör att vi blir bättre på att utveckla den. På denna webbplats har du möjlighet att samtycka till att cookies

sparas på din dator eller annan enhet vid besök på webbplatsen. Utan ditt samtycke till lagring av grundläggande cookies kan vi inte erbjuda dig en webbplats som fungerar som avsett. Utöver dessa grundläggande cookies förekommer det cookies från tredje part som du måste samtycka till att lagra om du vill ha tillgång till vissa andra funktioner. Du kan alltid avböja och återkalla samtycke till lagring av cookies på vår webbplats. Om du avböjer samtycke kan det innebära att webbplatsen inte fungerar som det är tänkt. Om du samtycker till att lagra cookies när du besöker oss på webben kan du vara säker på att vi anonymiserar eventuella IP-adresser vi samlar in som statistiskt underlag. Många cookies är direkt nödvändiga för att sajter ska kunna fungera, andra används för att spara dina valda preferenser som besökare, föra besöksstatistik och för marknadsföringsändamål.

På ulrikadavidsson.se används följande typer av cookies:

Sessionscookies:
Tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.

 

Varaktiga cookies: 
Cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de löper ut.

 

Förstapartscookies:
Cookies som är satta av den webbplatsen du besöker

Tredjepartscookies
Cookies som satta av olika tredjepartssidor. Dessa används för att rikta marknadsföring och föra statistik. Exempel är Facebook Pixel och Google Analytics.